Види переносного вживання слова та їх застосування в журналістських творах

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Курсовая
Цена: 25 грн.

Зміст
Вступ…………………………………………………..
І. Переносне вживання слова…………………………
1.1. Вчення про тропи і фігури………………………
Використання тропів в різних стилях мовлення…
Класифікація тропів………………………………
ІІ. Застосування тропів в журналістських творах……….
2.1. Метафора………………………………………
2.2. Метонімія……………………………………..
2.3. Синекдоха…………………………………….
2.4. Парономазія…………………………………..
2.5. Гіпербола. Мейозис. Літота………………….
2.6. Епітет………………………………………….
2.7. Порівняння……………………………………
2.8. Оксюморон…………………………………
Висновки…………………………………………………..
Використана література…………………………………….

Код работы: 12362
Год написания: 2007
Объем: 30 стр.
Автор: Автор1