Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Диплом
Цена: 50 грн.

ЗМІСТ
Вступ 6
Розділ 1. Система управління витратами комерційної діяльності підприємства 9
1.1. Економічна сутність витрат як об’єкту обліку, контролю та аналізу 9
1.2. Групування витрат для проектування системи обліку, контролю та аналізу 14
1.3. Економіко – правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури 21
Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства 38
Розділ 3. Проектування системи бухгалтерського обліку витрат комерційної діяльності підприємства 45
3.1. Проектування системи первинного обліку витрат 45
3.2. Фінансовий облік витрат комерційної діяльності 54
3.3. Податковий облік витрат комерційної діяльності 76
3.4. Управлінський (внутрішньогосподарський) облік витрат комерційної діяльності 82
Розділ 4. Проектування системи поточного контролю та економічного аналізу витрат 90
4.1. Основні концепції методики та організації внутрішньогосподарського контролю витрат 90
4.2. Система економічних показників, інформаційна база та основні методи економічного аналізу 95
4.3. Факторний аналіз витрат комерційної діяльності 101
4.4. Оперативний та порівняльний аналіз витрат комерційної діяльності 105
Розділ 5. Система автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні витратами 112
5.1. Склад і постановка задач 112
5.2. Алгоритмізація задач обліку контролю і аналізу витрат комерційної діяльності 119
5.3. Вихідні документи та їх використання в управлінні витратами 123
Висновки і пропозиції 128
Список використаних джерел 133
Додатки

Код работы: 11913
Год написания: 2007
Объем: 135 стр.
Автор: Автор1