Теоретичні основи організації системної обробки економічної інформації

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Диплом
Цена: 50 грн.

Частина перша. Теоретичні основи організації системної обробки економічної інформації
Розділ 1. Удосконалення управління економікою на основі системної обробки економічної інформації на ПЕОМ
1.1. Організація управління в умовах системної обробки економічної інформації.
1.2. Удосконалення форм і методів управління виробництвом
Розділ 2. Основи системної обробки економічної інформації на ПЕОМ
2.1. Сутність системної обробки економічної інформації і нової інформаційної технології
2.2. Створення розподілених баз даних при розподіленій обробці інформації
Розділ 3. Створення АРМ та їх мереж на підприємстві
3.1. Організація АРМ та їх мереж
3.2. Переспективи розвитку телеобробки даних
Розділ 4. Автоматизація процесів збирання економічної інформації на ПЕОМ.
4.1. Методичні основи автоматизації процесів збирання економічної інформації.
4.2. Автоматизація процесів збирання інформації на різних ділянках обліку
Частина друга. Системна обробка облікової інформації на промислових підприємствах на ПЕОМ
Розділ 5. Організація системної обробки інформації по обліку і складанню зведеної звітності на ПЕОМ
5.1. Методичні основи організації обліку і складання звітності в умовах нової інформаційної технології
5.2. Облік основних засобів (фондів)
5.3. Облік матеріальних цінностей.
5.4. Облік праці і заробітної праці
5.5 Облік готової продукції.
5.6. Облік затрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції
5.7. Облік грошових коштів і фінансово-розрахункових операцій
5.8. Складання зведеної звітності
Розділ 6.СИСТЕМНА ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ ПРИ АНАЛІЗІ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
6.1.Методичні основи організації економічного аналізу
6.2. Аналіз показників виробничо-господарської діяльності
Список рекомендованої літератури

Код работы: 11912
Год написания: 2007
Объем: 110 стр.
Автор: Автор1