Психологія ризику в підприємницькій діяльності

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Диплом
Цена: 50 грн.

Зміст
Вступ…………………………………………………………………………2
Розділ І. Теоретичні проблеми психології ризику в підприємницькій діяльності ……………………………………………………………………4
1. Основні особливості й закономірності психології ризику………….16
1.1 Ризик як загальнонаукове поняття…………………………………..17
1.2 Ситуація ризику……………………………………………………….20
1.3 Ризик як характеристика дій суб`єкту……………………………….21
1.4 Зміст ймовірнісних оцінок…………………………………………..22
1.5 Суб`єкт – головне джерело невизначеності………………………….24
1.6 Коли і чого суб`єкт ризикує…………………………………………..26
2. Теорії ризику…………………………………………………………….28
2.1 Концепція мотивації досягнення успіху…………………………….30
2.2 Теорія рішень………………………………………………………….31
2.3 Концепція надситуативної активності………………………………33
3. Психологічні особливості та характеритики ризику в сфері підприємництва……………………………………………………………….41
4. Класифікація видів ризиків підприємницької діяльності……………..42
Розділ ІІ. Методика емпірико-практичного дослідження ризику у сфері підприємництва……………………………………………………………..44
2. 1. Цілі, задачі і програма емпір-практичного дослідження ризику в підприємництві………………………………………………………………..46
2. 2. Характеристика методик емпіричного дослідження ризику в підприємництві………………………………………………………………..65
Розділ ІІІ. Емпірико-практичне дослідження ризику в підприємництві………………………………………………………………70
3.1 Вивчення взаємозв’язку ризику в підприємництві та мотивації досягнення успіху…………………………………………………….71
3.2 Інтеркореляційний аналіз взаємозв’язку ризику та мотивації успіху…………………………………………………………………………..75
Висновки………………………………………………………………………81
Список використаних джерел ……………………………………………..83

Код работы: 12535
Год написания: 2007
Объем: 86 стр.
Автор: Автор1