НАЦІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА: СУТЬ, СТРУКТУРА, ОСНОВНІ СКЛАДОВІ

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Диплом
Цена: 50 грн.

Зміст
Вступ
РОЗДІЛ 1 НАЦІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА: СУТЬ, СТРУКТУРА, ОСНОВНІ СКЛАДОВІ
Інноваційні системи: суть, структура.
Типові складові інноваційної інфраструктури
РОЗДІЛ 2 НАЦІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА НІМЕЧЧИНИ
Основні риси інноваційної системи Німеччини
Розвиток інноваційної культури
Захист прав інтелектуальної власності.
Створення законодавчої бази для інноваційної діяльності.
Фінансування інноваційної діяльності.
Академічний сектор інноваційної системи Німеччини
Прогнозування інноваційної діяльності
Інноваційна активність в регіонах.
Міжнародний аспект інноваційної системи Німеччини.
Елементи національної інноваційної системи Німеччини
Регіональні інноваційні центри в країнах ЄС
Вільні економічні зони в країнах ЄС. Німеччина
Технопарки Німеччини
Бізнес-інкубатори країн ЄС
Інтеграція вищої освіти Німеччини в національну інноваційну систему
Специфіка освіти і економіки в умовах інноваційного розвитку суспільства
Основні напрямки інноваційної освітньої політики Німеччини
Вимоги до вищої освіти в тріаді «наука-освіта-виробництво».
Механізми здійснення освітньої політики в умовах створення і функціонування національної інноваційної системи

РОЗДІЛ 3 СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ
Реформування управління інноваційною діяльністю на державному і регіональному рівнях
Харківський проект Програми наукового прориву
Інноваційна ситуація в Харківській області як передумова створення РІС
Напрямки формування РІС в Харківській області
Перспективні проекти інноваційного розвитку Харківської області
Проект ‘Інформаційний Харків’
Створення регіонального Науково-технологічного
Створення промислової зони (парку) ‘Рогань’
Висновки
Список літератури

Код работы: 12970
Год написания: 2007
Объем: 106 стр.
Автор: Автор1