Граматична категорія стану в українських дієсловах

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Диплом
Цена: 40 грн.

ЗМІСТ
Стр.
Вступ…………………………………………………………………. 3-5

Розділ 1. Граматична категорія стану в українських дієсловах…. 6-27
1.1. Загальна характеристика дієслова………………………… 6-7
1.2. Погляди вчених на стан дієслова з історичної точки зору…7-10
1.3. Категорія дієслівного стану в сучасному розумінні …11-19
1.4. Дієслова перехідні і неперехідні. Їх зв’язок з категорією дієслівного стану………………………………………………. . 20-25
1.5. Дієприкметник як форма дієслова. Активні і пасивні дієприкметники………………………………………………………..25-27

Розділ 2. Граматична категорія стану в українських дієсловах, на матеріалі роману П.Мирного ‘Хіба ревуть воли, як ясла
повні?’……………………………………………………………….28-43
2.1. Дієслова активного стану………………………………………28-31
2.2. Дієслова пасивного стану………………………………………32-33
2.3. Дієслова середньо-зворотнього стану…………………………33-35
2.4. Дієслова, які вживаються поза станом………………………..36-43

Висновки……………………………………………………………..42-46
Бібліографія………………………………………………………… 47-49

Код работы: 12613
Год написания: 2007
Объем: 61 стр.
Автор: Автор1