Форми міжнародних взаємин в галузі освіти на нинішньому етапі

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Диплом
Цена: 50 грн.

Вступ
1. Болонський процес
1.1 Історія розвитку та основні складові Болонського процесу
1.2 Велика хартія університетів (Magna Charta Universitatum)
1.3 Лісабонська конвенція про визнання кваліфікацій.
1.4 Головні положення Сорбонської спільної декларації.
1.5 Празьке комюніке – подальший розвиток Болонського процесу
1.6 Берлінське комюніке – третій етап Болонського процесу
1.7 Четвертий саміт Болонського процесу. Приєднання України.
1.8 Ліберальна та соціальна концепція розвитку освітніх систем
1.9 Напрямки структурного реформування вищої освіти України з огляду на Болонський процес
1.10 Ключові поняття та критеріїї Болонського процесу

1.10.1 Офіційна термінологія Болонського процесу. Глосарій

1.10.2 Європейська кредитно-трансферна система (ЕCTS)

1.10.3 Ключовий набір документів системи ECTS
1.10.4 Додатки до дипломів (Diploma Supplement, DS)
2. Форми міжнародних взаємин в галузі освіти на нинішньому етапі .
2.1 Міжнародна діяльність уряду України щодо втілення в життя положеннь Болонської декларації
2.2 Міжурядові та міжвідомчі угоди про співпрацю в галузі освіти
2.3 Прямі зв’язки з урядовими і неурядовими організаціями
3. Перспективи та шляхи вдосконалення міжнародних відносин.
3.1 Модернізація вищої школи України в умовах інтеграції у європейський освітній простір.
3.2 Розвиток студентського самоврядування.
Висновки
Література

Код работы: 11761
Год написания: 2007
Объем: 86 стр.
Автор: Автор1