Флективний спосіб словотворення в українській мові

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Диплом
Цена: 40 грн.

ЗМІСТ
стр.
Вступ……………………………………………………………………3-6

Розділ 1.Словотвір. Загальні відомості. Флективний спосіб
словотворення………………………………………………………….7-25
1.1.Загальна характеристика флективного способу словотворення..7-11
1.2. Погляди вчених на флективний спосіб словотворення……….. 11-25

Розділ 2. Флективний спосіб словотворення на матеріалі роману І.Нечуй- Левицького ‘Микола Джеря’……………………………26-41
2.1. Модифікаційні флексії……………………………………27-31
2.2. Флексії з мутаційною функцією……………………….. 32-33
2.3. Флексії з транспозиційною функцією………………….34-41

Розділ 3. Клас синкретичних флексій…………………………….42-46

Висновки……………………………………………………………47-50
Список використаної літератури………………………………….51-54

Код работы: 12616
Год написания: 2007
Объем: 55 стр.
Автор: Автор1