Бюджетний процес в Україні та його вдосконалення

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Диплом
Цена: 25 грн.

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………………………………….4
РОЗДІЛ 1. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ ТА ЙОГО СТАДІЇ……………6
1.1. Поняття, зміст та стадії бюджетного процесу…………………………..6
1.2. Проходження стадій бюджетного процесу на державному та
місцевому рівнях………………………………………………………………….16
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВОГО
БЮДЖЕТУ ПО М. ЧЕРНІВЦІ ЗА 2002-2004РР. ЯК ЗАКЛЮЧНОЇ
СТАДІЇ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ…………………………………………26
2.1. Характеристика відділення Державного казначейства України
у м. Чернівці……………………………………………………………………………….26
2.2. Аналіз виконання Державного бюджету по м. Чернівці………….31
2.3. Аналіз виконання бюджету м. Чернівці за доходами та
видатками…………………………………………………………………………….38
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ………………………………………………………59
3.1. Проблеми та недоліки бюджетного процесу в Україні……………59
3.2. Міжнародний досвід організації бюджетного процесу……………66
3.3. Напрямки удосконалення бюджетного процесу в Україні ……..74
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………………………..91
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………………….95
ДОДАТКИ

Код работы: 3519
Год написания: 2006
Объем: 97 стр.
Автор: Автор1