23410 Контрольнв з хімії

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Контрольная
Цена: 40 грн.

Зміст

49. Під час аналізу 0,8105 г сплаву добули алюміній оксид, маса якого дорівнює 0,5008 г. Обчислити масову частку Алюмінію у сплаві у відсотках.
97. Напишіть структурні формули усіх ізомерів речовини, що має склад С4Н9ОН і назвіть їх. Із якого ізомеру можна отримати 2-метилпропаналь? Наведіть схему цієї реакції.
23. Наведіть електронну формулу атома Талію. Вкажіть його енергетичні рівні та підрівні та валентність елемента в нормальному та збудженому стані, можливі числа оксидації. Наведіть формули можливих оксидів і гідрооксидів і вкажіть їх характер. За яким типом зв’язку утворені оксиди цього елементу?
42. Який об’єм 2М розчину Na2CO3 необхідно взяти для приготування 1 дм3 0,25 н розчину?
54. Яка масова частка (у відсотках) вологи і попелу у кам’яному вугіллі, якщо його наважка масою 1,0836 г після висушування становила 0,8214 г, а після прожарювання – 0,1662 г?
65. Скільки см3 розчину сульфатної кислоти ( ?= 50%, ?= 1,4гсм3) необхідно додати до води, щоб отримати 3 дм3 0,1 н розчину кислоти?
86. Проаналізуйте відношення 2-бутену, 1,3- бутадієну та бутану до: а) HNO3 (конц.), 20 0С; б) KMnO4, H2O 20 0C; в) O2, полум’я; г) Br2, освітлення. Наведіть схеми відповідних реакцій та назвіть продукти реакцій.
110. На прикладі фенолу (гідроксибензену) наведіть найбільш типові реакції гідроксильної групи ароматичного кільця. Відповідь необхідно підтвердити рівняннями відповідних реакцій.
117. З якими сполуками: а) NaHSO3; б) HCN; в) Mg; г) CH3CH2OH; д) NH3 (H2O) реагуватиме бутанова кислота? Напишіть схеми відповідних реакцій, назвіть продукти цих реакцій.
134. Поясніть, чому гідроліз сахарози називають інверсією? Відповідь необхідно підтвердити відповідними рівняннями реакції.
148. За допомогою яких речовин можна відрізнити триметиламін та ізопропіламін. Напишіть рівняння відповідних реакцій, назвіть продукти.
Список використаних джерел

Код работы: 23410
Год написания: 2012
Объем: 15 стр.
Автор: Автор1