23320 Соціальна політика в Україні

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Курсовая
Цена: 35 грн.

ЗМІСТ

ВСТУП 9
РОЗДІЛ 1 СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: НАПРЯМКИ І ПРОБЛЕМИ 12
1.1 Сутність соціальної політики держави: поняття, об’єкти, суб’єкти, засоби, напрямки, способи та підходи до реалізації 12
1.2. Основні завдання соціального захисту та показники соціальної політики 17
1.3. Регулювання ринку праці та зайнятості населення 18
1.4. Реальні доходи населення. Політика регулювання доходів 21
1.5. Регулювання обсягу споживання матеріальних благ і послуг 25
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ НАЙВАЖЛИВІШИХ СКЛАДОВИХ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 28
2.1. Аналіз ринку праці та зайнятості населення в Україні 28
2.2. Аналіз нерівності доходів населення України 33
РОЗДІЛ 3 НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 42
ВИСНОВКИ 53
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 55

Код работы: 23320
Год написания: 2012
Объем: 35 стр.
Автор: Автор1