23313 Контрольна з мікроекономіки

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Контрольная
Цена: 30 грн.

ЗМІСТ
ВСТУП 3
Вихідні дані 4
Індивідуальне завдання №1 5
Використовуючи дані табл. 1, складіть:
1. Діаграму грошових потоків для відкритої макроекономіки без державних дій.
2. Визначте ВВП виробничим методом.
3. Визначте обсяг чистого продукту, якщо чисті інвестиції складають 80% від показника валових інвестицій.
4. Підрахуйте обсяг національного, особистого та використовуваного доходу.
5. Визначте бюджет кожного сектора відкритої економіки без державних дій.

Індивідуальне завдання №2 11
Використовуючи дані таблиці №1:
1. Визначте обсяг сукупного попиту в економіці, якщо державні видатки складають 3% від ВВП.
2. Підрахуйте рівень сукупної пропозиції.
3. В якому стані знаходиться національний ринок? Обґрунтуйте гра-фічно за допомогою неокласичної моделі товарного ринку.
4. Визначте функцію особистого споживання за допомогою кейнсіанської моделі.
5. Функцію заощадження.
6. Графічну модель товарного ринку за кейнсіанською теорією.
7. В якому стані знаходиться товарний ринок за кейнсіанською теорі-єю? Як його становище можна поліпшити?
8. Яку політику повинна проводити держава? Обґрунтуйте.
9. Визначте мультиплікатор автономних витрат.

Індивідуальне завдання №3 16
Визначте:
1. Пропозицію грошей на грошовому ринку.
2. Як зміниться місцеположення кривої попиту на гроші, якщо обсяг ВВП збільшиться на 200 млрд. грн.?
3. Як зміниться попит на гроші, якщо рівень доходу зросте?

ВИСНОВКИ 20
Література 21

Код работы: 23313
Год написания: 2012
Объем: 22 стр.
Автор: Автор1