23310 матеріально-технічне забезпечення виробництва вар 12

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Курсовая
Цена: 30 грн.

ЗМІСТ
ВСТУП 3
1 СУТЬ І ФОРМИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 5
1.1 Сутність матеріально-технічного забезпечення 5
2.2 Етапи розвитку матеріально-технічного забезпечення як науки 6
1.3 Функції та форми матеріально-технічного забезпечення 7
2 ВПЛИВ ЗМІНИ МАТЕРІАЛЬНИХ ВИТРАТ НА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 14
2.1 Визначення трудомісткості річної виробничої програми 14
2.2 Розрахунок необхідної кількості робочих місць 14
2.3 Визначення чисельності промислово – виробничого персоналу 16
2. 3.1. Визначення чисельності основних робітників 16
2.3.2 Розрахунок чисельності допоміжних робітників 17
2.3.3 Розрахунок чисельності керівників, спеціалістів і службовців 18
2.4 Розрахунок фонду оплати праці ПВП 20
2.5 Розрахунок річної суми амортизаційних відрахувань 22
2.5.1. Розрахунок вартості основних фондів 22
2.5.2 Розрахунок суми амортизаційних відрахувань 23
2.6 Визначення витрат на основні та допоміжні матеріали і куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби 24
2.7 Калькуляція собівартості та розрахунок гуртової ціни виробу 25
2.8 Розрахунок основних техніко-економічних показників роботи підприємства 26
3 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ І ЙОГО АДАПТАЦІЯ В УКРАЇНІ 29
ВИСНОВОК 33
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 34
ДОДАТОК 37

Код работы: 23310
Год написания: 2012
Объем: 38 стр.
Автор: Автор1