23284 Задачі. Господарське право

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Задача
Цена: 20 грн.

Зміст
Задача 1 3
За результатами діяльності акціонерного товариства за рік було отримано 400 тисич гривень чистого прибутку. Яким чином він має бути використаний, якщо: – розмір резервного фонду сформований лише наполовину 1 становить 100 тисяч; статутом товариства передбачено щорічні відрахування до фондів: матеріального заохочення (в розмірі 5% чистого прибутку), інноваційного (в розмірі 15% чистого прибутку)? 1. Яка частина прибутку може бути використана на виплату дивідендів? 2. Який порядок виплати дивідендів? Обгрунтуйте свою відповідь, посилаючись на конкретні нормативно-правові акти.

Задача 2 10
Скласти претензію

Список використаних джерел 13

Код работы: 23284
Год написания: 2012
Объем: 13 стр.
Автор: Автор1