23261 Охарактеризуйте основні аспекти теорії моралі. Розкрийте властивості моралі. Поясніть антиномії моралі

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Контрольная
Цена: 25 грн.

Зміст

1. Охарактеризуйте основні аспекти теорії моралі. Розкрийте властивості моралі. Поясніть антиномії моралі 3
2. Поясніть, що таке евтаназія і в чому її моральнісний зміст. Які різновиди евтаназії існують? Які аргументи висувають захисники і супротивники евтаназії? Визначте своє відношення до евтаназії. 7
3. Співставте взаємозв’язок природжених та набутих здібностей. Поясніть проблему художньої обдарованості, талановитості, геніальності. Розкрийте зміст ‘феномену Моцарта’ та дитячої обдарованості. Визначте критерії геніальності. Наведіть приклади таланта і генія як типів універсальності в культурі 10
4. Німецький мислитель Г. Гегель підкреслював, що ‘ні Гомер, Софокл, ні Данте, Арістотель чи Шекспір не можуть знову з’явитися в наш час… Кожний художній твір належить своєму часу, своєму народу, своєму середовищу і залежить від особливих історичних та інших уявлень і цілей’. Як визначається такий підхід Гегеля до аналізу художньої культури? Назвіть найважливіший методологічний принцип естетики Гегеля та прокоментуйте історичну типологію мистецтв за Гегелем 12
Список літератури 16

Код работы: 23261
Год написания: 2012
Объем: 15 стр.
Автор: Автор1