23237 Сучасний стан забезпеченості підприємства персоналом, його використання та шляхи підвищення продуктивності праці

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Курсовая
Цена: 35 грн.

Зміст
Вступ 3
Розділ 1. Науково-теоретичні основи формування трудових відносин та ефективного використання персоналу аграрних підприємств 5
1.1 Особливості формування трудових відносин в аграрних підприємствах в умовах формування ринку праці 5
1.2 Формування, особливості функціонування та регулювання ринку праці сільського господарства 8
1.3 Теоретичні основи економічної оцінки ефективності використання персоналу, поняття і система показників продуктивності праці в аграрному виробництві 11
Розділ 2. Характеристика природно-кліматичних та економічних умов діяльності підприємства 15
2.1 Місцерозташування, природно-кліматичні умови підприємства та організаційно-правова форма господарювання 15
2.2 Виробничі ресурси підприємства та ефективність їх використання 18
2.3 Рівень інтенсивності та економічна ефективність інтенсифікації виробництва на підприємстві 20
2.4 Спеціалізація підприємства та її економічна ефективність 23
Розділ 3. Сучасний стан забезпеченості підприємства персоналом, його використання та шляхи підвищення продуктивності праці 26
3.1 Наявність персоналу підприємства та характеристика його складу 26
3.2 Рівень використання персоналу та продуктивність праці на підприємстві 28
3.3 Мотивація праці та соціальні умови підвищення її продуктивності 32
3.4 Формування інфраструктури ринку робочої сили як фактор забезпечення зайнятості трудових ресурсів 35
Висновки 44
Використана література 47
Додатки

Код работы: 23237
Год написания: 2012
Объем: 55 стр.
Автор: Автор1