23075 ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АПК УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Контрольная
Цена: 20 грн.

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ І. РОЛЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В НАРОДНОМУ ГОСПО-ДАРСТВІ…………………………………………………………………………………………6
1.1.Значення, структура і форми територіальної органі¬зації АПК………………….6
1.2. Принципи та фактори розміщення підприємств АПК……………………………10
РОЗДІЛ ІІ. ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНИЙ СТАН АПК УКРАЇНИ…………………………………………………………………………………………………..13
2.1. Природні, соціально-економічні та демографічні передумови розвитку АПК…………………………………………………………………………………………………………..13
2.2. Історія розвитку та сучасний стан АПК України…………………………………..18
РОЗДІЛ ІІІ. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АПК УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ………………………………………………………………………………………..27
3.1. Проблеми розвитку АПК України…………………………………………………………27
3.2. Перспективи розвитку та розміщення АПК України……………………………..29
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………………………………………34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………………………37

Код работы: 23075
Год написания: 2005
Объем: 37 стр.
Автор: Автор1