22973 Задачі з мікроекономіки

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Контрольная
Цена: 15 грн.

У 1995 р. ринковий попит і пропозиція пшениці у Бразилії описувалися відповідно функціями:
QD = 2580 – 19•Р; QS = 1800 + 20•Р,
де Р – ціна за 1 ц пшениці, дол. США, QD і QS – обсяги попиту і пропозиції, млн. центнерів на рік.
Визначте, якою були ринкова ціна і обсяг продажу пшениці в Бразилії у 1995 р. Як вони змінилися би у разі, що уряд Бразилії надав би можливість фермерам США без ввізного мита поставити на внутрішній ринок Бразилії додатково 195 млн. центнерів пшениці?
Задачу розв’язати аналітично і графічно.
4.2. Функція витрат монополіста задана рівнянням: ТС = 2•Q + 0,5•Q2, а функція попиту на його продукт має вигляд: Р = 10 – 0,5•Q.
Визначте:
1) ціну і обсяг випуску продукції, за якого фірма отримує максимальний прибуток та його величину;
2) ступінь монопольної влади даної фірми;
3) рівень еластичності попиту в точці рівноважного обсягу випуску.
Задачу розв’язати аналітично і графічно.

Код работы: 22973
Год написания: 2011
Объем: 5 стр.
Автор: Автор1