22955 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ НА КЗО Криворізький ліцей з ПВФП

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Диплом
Цена: 100 грн.

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА КЗО «Криворізький ліцей з ПВФП » 6
1.1. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності КЗО «Криворізький ліцей з військово-фізичною підготовкою», його галузеві особливості та оцінка фінансового стану 6
1.2. Економічна сутність розрахунків з оплати праці та нормативно-правова база регулювання їх обліку та контролю 17
1.3. Критичний огляд літературних джерел та обґрунтування методик обліку, аналізу і контролю операцій щодо розрахунків з оплати праці 28
Висновки до розділу 1 39
РОЗДІЛ 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ НА КЗО «Криворізький ліцей з ПВФП » 40
2.1. Організація обліку розрахунків з оплати праці 40
2.2. Методика нарахування заробітної плати 47
2.3. Порядок проведення утримань із заробітної плати 55
2.4. Аналітичний та синтетичний облік розрахунків з оплати праці 59
2.5. Звітність по заробітній платі 67
2.6. Удосконалення обліку розрахунків з працівниками по оплаті праці 68
Висновки до розділу 2 71
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ І КОНРТОЛЬ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ 73
3.1. Організація проведення перевірки розрахунків з оплати праці контрольно-ревізійним управлінням 73
3.2. Методика проведення аудиту розрахунків з оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів 87
3.3. Організація і методика проведення аналізу розрахунків з оплати праці 93
3.4. Рекомендації в результаті проведення аналізу та перевірки КРУ щодо розрахунків з оплати праці 96
Висновок до розділу 3 98
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 100
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 104
ДОДАТКИ 107

Код работы: 22955
Год написания: 2011
Объем: 107 стр.
Автор: Автор1