22940 Організація обліку, контролю і аналізу наявності і руху МШП в ТОВ «Династія-Україна»

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Курсовая
Цена: 35 грн.

ЗМІСТ

стор.
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. Теоретичні основи обліку , аналізу і внутрішнього контролю наявності та руху МШП 5
1.1. Особливості діяльності ТОВ «Династія-Україна» та оцінка його фінансового стану 5
1.2. Загальні принципи та завдання організації обліку, аналізу і внутрішнього контрою наявності та руху МШП 17
1.3. Визначення проблем обліку наявності та руху МШП та огляд літературних джерел 21
РОЗДІЛ ІІ. Організація обліку, контролю і аналізу наявності і руху МШП в ТОВ «Династія-Україна» 29
2.1. Організація обліку на підприємстві 29
2.2. Порядок організації обліку, аналізу і внутрішнього контролю наявності і руху МШП відповідно до визначеної облікової політики 34
2.3. Порядок відображення наявності та руху МШП в регістрах обліку та звітності підприємства 43
2.4. Облік наявності та руху МШП за допомогою ЕОМ 46
РОЗДІЛ ІІІ. Критична оцінка порядку організації обліку на підприємстві «Династія-Україна» та пропозиції щодо його покращення 49
ВИСНОВКИ 53
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 56
ДОДАТКИ

Код работы: 22940
Год написания: 2011
Объем: 65 стр.
Автор: Автор1