22923 Хімія

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Контрольная
Цена: 25 грн.

1. Напишіть схеми метилування і ацетилування толуолу за Фріделем-Крафтсом. Наведіть механізм ацетилування. Напишіть схеми взаємодії одного з продуктів ацетилування: а) з H2SO4 конц; б) з сумішшю HNO3 конц. та H2SO4 конц.; в) з Br2 (FeBr3). Назвіть отримані сполуки.
2. Дайте визначення поняттю ангідриди карбонових кислот. Наведіть схеми реакцій добування фталевого ангідриду двома способами. Напишіть рівняння і назвіть продукти його реакцій:
3. Напишіть рівняння і назвіть продукти з реакцій за схемою
4. Наведіть схеми добування із піридину ?- а ?-гідроксипіридинів. Вкажіть серед них сполуки, здатні до таутомерії, напишіть схему і назвіть продукт таутомерного перетворення. Порівняйте відношення ?- а ?-гідроксипіридинів до FeCl3 і поясніть причину відмінностей. Напишіть схеми і назвіть продукти взаємодії 3-гідроксопіридину: а) з HCl; б) з NaOH.

Код работы: 22923
Год написания: 2011
Объем: 15 стр.
Автор: Автор1