22912 Вибірки. Статистичний ряд і його обробка

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Контрольная
Цена: 25 грн.

Вибірки. Статистичний ряд і його обробка

Задача 1. Для даної вибірки необхідно:
Скласти варіаційний ряд, впорядкувавши за зростанням числові дані (варіанти) вибірки.
Скласти статистичний ряд, приписавши кожній з варіант відповідні їм частоти.
Для статистичного ряду знайти:
а) середнє арифметичне;
б) дисперсію і середнє квадратичне відхилення;
в) медіану;
г) моду;
д) розмах;
е) середнє абсолютне відхилення;
є) коефіцієнт варіації;
ж) асиметрію;
з) ексцес.
3. Побудувати:
а) полігон відносних частот статистичного ряду;
б) гістограму відносних частот;
в) функцію накопичених частот та її графік.

Код работы: 22912
Год написания: 2011
Объем: 33 стр.
Автор: Автор1