22896 Закон розподілу параметрів. Математичне сподівання та дисперсія розподілу параметрів

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Контрольная
Цена: 25 грн.

Закон розподілу параметрів. Математичне сподівання та дисперсія розподілу параметрів.
Приклади економетричних симультативних моделей

Задача 1
На основі статистичних даних побудувати економетричну модель залежності фактору від фактору .
1) Специфікувати модель різними функціями;
2) дослідити модель на достовірність;
3) перевірити на достовірність коефіцієнти моделі;
4) знайти коефіцієнти детермінації та кореляції;
5) обчислити прогноз та надійні інтервали.
Задача 2
На витрати обігу впливають:
– обсяг вантажообігу, грн.;
– запаси з вантажообігу, грн.;
– трудомісткість одиниці вантажообігу, людино-год.
1) дослідити наявність мультиколінеарності між факторами , , ;
2) якщо мультиколінеарність існує, то звільнитися від неї;
3) побудувати економетричну модель залежності від , , .
Зробити висновки.

Код работы: 22896
Год написания: 2011
Объем: 20 стр.
Автор: Автор1