22834 Методи та організація бухгалтерського обліку і фінансової звітності цінних паперів

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Курсовая
Цена: 35 грн.

Зміст

Вступ 3
Розділ 1. Цінні папери як економічна категорія і об’єкт бухгалтерського обліку та економічного аналізу 6
1.1. Роль та значення цінних паперів в кругообігу капіталу підприємства 6
1.2. Законодавчо-нормативне забезпечення бухгалтерського обліку та економічного аналізу цінних паперів 9
1.3 Методи оцінки цінних паперів і їх використання в обліку і звітності………………………………………………………………………….12
Розділ 2. Методи та організація бухгалтерського обліку і фінансової звітності цінних паперів 15
2.1. Методи бухгалтерського обліку і звітності цінних паперів 15
Рис. 2.1. Способи придбання фінансових інвестицій 17
2.2. Організація бухгалтерського обліку й звітності цінних паперів 25
2.3. Удосконалення обліку і звітності цінних паперів на основі їх гармонізації та стандартизації 32
Розділ 3. Економічний аналіз цінних паперів та напрями його удосконалення 37
3.1. Методи та організація економічного аналізу цінних паперів 37
3.2. Факторний аналіз ефективного використання цінних паперів……………………………………………………………………………38
3.3. Шляхи використання результатів аналізу в управлінні цінними паперами 44
Висновки 50
Список використаних джерел 52
Додатки 55

Код работы: 22834
Год написания: 2011
Объем: 60 стр.
Автор: Автор1