22795 Розробити та навести графік документообігу на підприємстві (у вигляді схеми) для Обліку реалізації продукції

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Контрольная
Цена: 25 грн.

Завдання А.

Розробити та навести посадові інструкції для облікового працівника умовного підприємства, основними функціями якого є:

Облік розрахунків з оплати праці та страхування.

Завдання Б.

Розробити та навести графік документообігу на підприємстві (у вигляді схеми) для

Обліку реалізації продукції

Завдання В.

Розробити та навести Положення про облікову політику й організацію бухгалтерського обліку умовного підприємства основним видом економічної діяльності якого є

Вирощування сільськогосподарської продукції тваринництва

Код работы: 22795
Год написания: 2011
Объем: 23 стр.
Автор: Автор1