22754 ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ ТА АНАЛІЗ ЯК ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ ПІДПРИЄМСТВА

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Диплом
Цена: 120 грн.

ЗМІСТ
стор.
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 9
ВСТУП 10
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ ПІДПРИЄМСТВА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВ «ДИНАСТІЯ-УКРАЇНА» 12
1.1. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності ТОВ «Династія-Україна», його галузеві особливості та оцінка фінансового стану 12
1.2. Поняття фінансового стану підприємства та нормативно-правова база регулювання обліку та аудиту основних господарських процесів 27
1.3. Критичний огляд літературних джерел та визначення проблемних питань стосовно обліку, аналізу і аудиту як інформаційної бази для управління фінансовим станом, обґрунтування методик обліку, аналізу та аудиту основних господарських процесів 33
Висновки до розділу 1 44

РОЗДІЛ 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ ПІДПРИЄМСТВА 46
2.1. Організація ведення бухгалтерського обліку на підприємстві з метою отримання управлінської інформації 46
2.2. Бухгалтерський облік основних господарських процесів підприємства 52

2.3.

Порядок складання фінансової звітності для формування інформації з ціллю управління фінансовим станом підприємства

67
Висновки до розділу 2 82

РОЗДІЛ 3. АУДИТ ТА АНАЛІЗ ЯК ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ ПІДПРИЄМСТВА 84
3.1. Організація аудиту та аналізу фінансового стану підприємства 84
3.2. Методика аналізу фінансового стану підприємства 93
3.3. Застосування результатів аналізу фінансового стану з метою ефективного управління підприємством 104
Висновки до розділу 3 109

РОЗДІЛ 4. ОБЛІК І АУДИТ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ЗА УМОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 111
4.1. Характеристика інформаційних потоків і процесу обміну інформацією на ТОВ «Династія-Україна» 111
4.2. Використання результатів наукових досліджень в інформаційному середовищі 118
4.3. Доцільність зміни діючої системи управління з урахуванням галузевих особливостей ТОВ «Династія-Україна» 124
Висновки до розділу 4 127

ВИСНОВКИ 129
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 134
ДОДАТКИ 139

Код работы: 22754
Год написания: 2011
Объем: 140 стр.
Автор: Автор1