22707 Контрольна – статистика

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Контрольная
Цена: 20 грн.

ЗАВДАННЯ 1
Вспівставити властивості середньої величини з їх алгебраїчним представленням (математичні):
1) Алгебраїчна сума відхилень всіх варіантів від середньої дорівнює 0.
2) Якщо одну з варіант збільшити або зменшити на певну величину, то і середня зміниться на таку ж величину.
3) Якщо кожну варіанту поділити чи помножити на довільне число, то середня збільшиться або зменшиться на теж саме число.
4) Якщо частоти всіх варіант помножити чи поділити на довільне число, то середня не зміниться.
5) Сума квадратів відхилень варіант від середньої менша за будь-яку іншу величину.

Код работы: 22707
Год написания: 2011
Объем: 2 стр.
Автор: Автор1