22680 Визначити необхідну площу світлових прорізів зазначеного цеху

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Контрольная
Цена: 25 грн.

1. Виконати раціональне розміщення устаткування з урахуванням аварійних виходів на випадок пожежі, а також розробити заходи щодо поліпшення умов праці, плануванні побутових і допоміжних приміщень цеху з розмірами 96х16х4 м. /Виконати креслення з розміщенням устаткування, указати шляхи евакуації, проходи і т.ін./.
2. Визначити необхідну площу світлових прорізів зазначеного цеху
3. Викладіть технічні заходи для зменшенню шуму у Вашому цеху /звукоізоляція, звукопоглинання, екранування/.
4. Розрахувати звукоізоляцію і звукопоглинання сталевих кожухів /товщина 5 мм/.
5. Визначити дозу опромінення, що одержує робітник, що знаходиться на протязі 30 хв. на відстані 0,5 м від джерела випромінювання радіоактивності 5 мг-экв.Rа.
6. Які методи індивідуального захисту застосовуються при використанні в цеху радіоактивних речовин? Як можна транспортувати радіоактивні речовини?
7. Як визначити параметри повітря робочої зони.
8. Розрахувати заземлюючий пристрій у проектованому цеху.
9. Які проблеми соціального, організаційного і технічного характеру охоплює курс ‘Охорони праці’?
10. Що собою являють гідранти? Де і у якому місці вони встановлюються? Визначити витрати води на зовнішнє пожежегасіння через гідранти у будівлю Вашого цеху, ступінь вогнестійкості, категорія В.
Література

Код работы: 22680
Год написания: 2011
Объем: 27 стр.
Автор: Автор1