22678 Автоматичні засоби гасіння пожеж. Вогнегасильні властивості піни х актів з охорони праці?

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Контрольная
Цена: 25 грн.

ВАРІАНТ 11
1. Виконати раціональне розміщення устаткування в цеху з урахуванням аварійних ви¬ходів на випадок пожежі, а також розробити заходи щодо поліпшення умов праці, пла¬нуванні побутових і допоміжних приміщень цеху з розмірами 112×24x4 м. /Виконати креслення з розміщенням устаткування, указати шляхи евакуації, проходи
2. Опишіть організацію трудового процесу, вплив психологічних і фізіологічних факторів на умови праці (швачки-мотористки, в’язальниці, тощо)
3.Спроектувати робоче місце швачки-мотористки. Які вимоги пред’являються до робо¬чих місць, зонам, органам керування, контрольним приладам з погляду психології і ер¬гономіки
4. Розрахувати штучну освітленість у цеху. Визначити кількість світильників, вид світи¬льників. Визначити захисний кут світильника
5. Які питання охорони праці розглядаються в колективних договорах? Пропаганда охо¬рони праці на підприємствах
6. Опишіть, які міри боротьби, передбачені для запобігання гострих отруєнь і професій¬них захворювань. Які індивідуальні засоби захисту передбачені для запобігання отруєнь
7. Розрахувати необхідний повітрообмін у цеху по надлишковим тепловиділенням технологічного устаткування
8.Яка відповідальність передбачена за порушення законів та підзаконни
9. Автоматичні засоби гасіння пожеж. Вогнегасильні властивості піни х актів з охорони праці?
10. Побудувати графік залежності вибуховонебезпечних концентрацій від вибухових тисків. Межі вибуховості для газів і їх сумішей
Література

Код работы: 22678
Год написания: 2011
Объем: 22 стр.
Автор: Автор1