22670 Як співвідносяться між собою законодавство про працю, трудове законодавство, трудове право?

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Контрольная
Цена: 25 грн.

Зміст

Задача № 1 3
Збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю ‘ Одеса -Стамбул’, створеного за участю іноземного інвестора, затвердили Положення про персонал товариства, в якому було передбачено таке:
- учасники товариства зобов’язані працювати в товаристві на підставі трудового договору;
- займання відповідної посади учасником товариства обумовлюється контрактом з генеральним директором товариства;
- для всіх учасників товариства встановлюється використання робочого часу на власний розсуд;
- учасники товариства, крім отримання дивідендів, одержують за свою працю заробітну плату;
- праця найманих працівників регулюється трудовим законодавством України.
Проаналізуйте наведені положення з точки зору відповідності їх чинному законодавству, в тому числі трудовому.

Задача № 2 5
Випускниця театрального вузу Шаврова поступила на роботу до театру юного глядача. Головний режисер театру допустив її до участі у репетиціях нової постанови, але взяв з неї розписку про те, що вона протягом 5 років не буде одружуватися. Наказ про зарахування її до роботи не був виданий.
Чи виникли у даному випадку трудові правовідносини?

Як співвідносяться між собою законодавство про працю, трудове законодавство, трудове право? 7
Список джерел 13

Код работы: 22670
Год написания: 2011
Объем: 13 стр.
Автор: Автор1