22375 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Диплом
Цена: 100 грн.

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні основи обліку, контролю та аналізу
грошових коштів підприємства…………………………………………………6
1.1. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства……………………..6
1.2. Фактори, що визначають обсяг і структуру грошових
потоків підприємства……………………………………………………………..11
1.3. Законодавчі основи обліку і контролю грошових коштів
на підприємстві………………………………………………………………….16
1.4. Методичні підходи до аналізу грошових потоків підприємства…………………18
Розділ 2. Організація та методика обліку і контролю грошових коштів
на підприємстві…………………………………………………………………………………….37
2.1. Облік готівкових і безготівкових розрахунків……………………………………………37
2.2. Документальне оформлення касових операцій………………………………………….46
2.3. Облік інших коштів і валютних операцій………………………………………………….59
2.4. Аудит готівково-рохрахункових операцій………………………………….…63
Розділ 3. Аналіз стану та структури грошових потоків на підприємстві………………..69
3.1. Аналіз обсягу і структури грошових потоків …………………………………………….69
3.2. Аналіз рівномірності, синхронності та збалансованості
грошових потоків підприємства…………………………………………………………………74
3.3. Аналіз ефективності управління грошовими потоками підприємства…………79
Розділ 4. Удосконалення організації обліку і контролю грошових
коштів підприємства та покращення стану грошових
потоків підприємства…………………………………………………………………………….84
4.1. Склад та інформаційне забезпечення задач системи автоматизації
обліково-аналітичних робіт в управлінні грошовими коштами…………………..84
4.2 Організація обліку грошових коштів в інформаційних
бухгалтерських системах…………………………………………………………………………..86
4.3 Вихідні документи та їх використання в управлінні
грошовими коштами………………………………………………………………………………….91
4.4. Шляхи покращення стану грошових потоків підприємства……………………….93
Висновки…………………………………………………………………………………………………………….99
Список використаних джерел ……………………………………………………………………………104
Додатки……………………………………………………………………………………………………………..108

Код работы: 22375
Год написания: 2008
Объем: 111 стр.
Автор: Автор1