22208 Контрольна з цивільного процесу

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Контрольная
Цена: 25 грн.

Зміст

Задача 1. 3
До судді надійшла заява Мілютіна про видачу судо¬вого наказу за вимогою про стягнення нарахованої, але не ви¬плаченої йому суми заробітної плані. Суддя відмовив Мілютіну в прийнятті заяви про видачу судового наказу через ненадання ним документів, які підтверджують заявлені вимоги.
Чи правильно діяв суддя?
Які підстави для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу?
Які документи Мілютін повинен був надати до суду?
Як далі діяти Мілютіну?

Задача 2. 4
У результаті ДТП Бобров спричинив автомобілю Краснова шкоду в розмірі 5000 грн. Потерпілий звернувся з позовом про відшкодування матеріальної шкоди. Відповідач в судове засідання не і з’явився. Хоча був повідомлений належ¬ним чином, і про причини неявки не повідомив.

Задача 3. 6
Представник наркологічного закладу звернувся до суду з заявою про обмеження цивільної дієздатності Павлюка в інтересах його неповнолітнього сина. У заяві було вказано, що Павлюк вже на протязі багатьох років зловживає нарко¬тичними засобами, витрачає гроші на їх придбання, неоднора¬зово проходив курс лікування у стаціонарі, але знов починає приймати наркотичні засоби. Представник органу опіки та піклування, який був залучений судом для дачі висновку, під¬твердив всі ці обставини у судовому засіданні і додатково вказав, що Павлюк займає гроші у друзів та сусідів.

Список джерел 8

Код работы: 22208
Год написания: 2011
Объем: 8 стр.
Автор: Автор1