22188 Задачі з теорії ймовірностей

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Контрольная
Цена: 30 грн.

1. Скільки різних слів можна скласти з літер вашого: а) імені; б) прізвища?
Олена Березова
2. Дано події А, В і С, причому А ? В. Знайти АВ, А + В, АВС і A + B +С.
3. У шухляду поклали 100 столових приборів: ложок 65, з них 5 срібних, і виделок 35, з них 3 срібних. Навмання взяли 1 прибор. Яка ймовірність того, що цей прибор виделка або срібна ?
4. Телефонний номер складається з 5 цифр, кожна з яких може маги 10 значень. Визначити ймовірність того, що:
а) випадковий набір номера збігається з даним номером;
б) усі цифри номера випадкового набору різні.
5. Ведуть стрілянину по мішені, що має зони А, В, С і D. Імовірність влучення в зони відповідно дорівнює: pА = 0.2; pB = 0.3; pC = 0.4;
pD = 0.1. Яка ймовірність при 10 пострілах одержати в зону А два влучення, у зону В три влучення, у зону С чотири влучення, у зону D одне влучення ?
6. Із 500 протестованих електроламп 420 працювали понад 1000 годин. Визначити ймовірність нормального функціонування лампи такого типу понад 1000 годин.
7. Ймовірність влучення у мішень першого стрілка дорівнює 0.7, другого стрілка – 0.8, а третього стрілка – 0.9. Знайти ймовірність влучення у мішень хоча б одного стрілка.
8. Система сигналізації може помилково спрацювати з ймовірністю 0.05, а в разі крадіжки спрацьовує з ймовірністю 0.9. Ймовірність крадіжки в даному районі становить 0.25. Знайти ймовірність того, що сигналізація спрацювала помилково.
9. Студент підкидає монету до першого випадання аверса. Випадкова величина ? – кількість підкидань. Знайти розподіл випадкової величини ?. Яка і ймовірність того, що студент змушений буде виконати більше 10 підкидань ?
10. Обчислити вибіркове середнє і дисперсію, моду, медіану для вибірки.

Код работы: 22188
Год написания: 2010
Объем: 13 стр.
Автор: Автор1