22182 Задачі зі статистики

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Контрольная
Цена: 24 грн.

1. За наведеними даними побудуйте:
а) комбінаційне групування за такими ознаками: розмір сім’ї–кількість дітей; загальна площа квартири–кількість кімнат; місце розташування–загальна площа квартири;
б) аналітичне групування, що характеризує залежність між: рівнем забезпеченості загальною площею і розміром сім’ї; кількістю кімнат і загальною площею квартири; рівнем забезпеченості житловою площею і кількістю дітей.
2. На основі даних таблиці відповідно до варіанта згрупуйте працівників за однією із наданих ознак, побудувавши інтервальний ряд розподілу та виділив три або чотири групи. Результати оформіть у таблиці. Зобразить ряд розподілу графічно. Для побудованого ряду обчисліть характеристики ряду розподілу:
? показники центру розподілу: середню, моду, медіану;
? квартилі та децилі;
? показники варіації: розмах варіації, середньоквадратичне відхилення, дисперсію, коефіцієнт варіації;
? коефіцієнт асиметрії й ексцесу.
Намалюйте коробку з вусами. Зробіть висновки.
3. На основі даних таблиці побудувати таблицю співзалежності. Оцініть щільність зв’язку між ознаками за допомогою коефіцієнта взаємної спряженості. Перевірте істотність зв’язку з рівнем істотності ?=0,05.
4. На основі даних таблиці побудуйте аналітичне групування (визначив попередньо факторну та результативну ознаки) та оцініть щільність зв’язку між наданими ознаками, використовуючи правило додавання дисперсій, а також розрахуйте кореляційне відношення ?2. Перевірте істотність зв’язку з рівнем істотності ?=0,05.
5. На основі даних таблиці визначте параметри лінійного рівняння регресії залежності між заданими ознаками і надайте їм економічну інтерпретацію. За допомогою лінійного коефіцієнта кореляції і коефіцієнта детермінації вимірте щільність зв’язку і перевірте його істотність за допомогою F-критерію з рівнем істотності ?=0,05.

Код работы: 22182
Год написания: 2010
Объем: 25 стр.
Автор: Автор1