22119 Задачі з економетрії

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Контрольная
Цена: 21 грн.

Зміст

Вихідні дані 3
Завдання №1 5
Побудуйте рівняння для функції попиту (Y) на даний товар або вид послуг в залежності від наявного особистого доходу (X).
Побудуйте таблицю дисперсійного аналізу. Обчисліть коефіцієнт детермінації R2.
Перевірте регресію на значимість за допомогою F-тесту (?=0,05 критерій значимості).
Обчислите 95% довірчі інтервали для істинних значень коефіцієнтів у цьому рівнянні.
На площині XOY показати діаграму розсіювання і пряму регресії.
Завдання №2 13
Побудуйте лінійний, часовий тренд для функції попиту.
Завдання №3 17
Розглянете функцію попиту (Y) як функцію двох змінних: наявного доходу (X) і реальної ціни на товар (Р). (Реальна ціна обчислюється по формулі P=(Z/L)*100%). (Z, L див. таблицю 1).
Побудуйте рівняння множинної регресії Y на X і Р. За допомогою МНК оціните коефіцієнти в цьому рівнянні (заміните Y, X і Р на їх логарифми).
Дайте економічну інтерпретацію коефіцієнтів у рівнянні. Обчислите коефіцієнти еластичності функції попиту. Інтерпретуйте ці коефіцієнти.
Список використаної літератури 23

Код работы: 22119
Год написания: 2010
Объем: 22 стр.
Автор: Автор1