21257 Контрольна робота зі статистики

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Контрольная
Цена: 25 грн.

Зміст

Задача 4 3
В мікрорайоні міста мешкає 2422 сім’ї. Випадковою без повторною вибіркою проведено обстеження 88 сімей:
За наведеними даними з імовірністю 0,95 визначити:
1. Інтервал, в якому знаходиться середнє число дітей в сім’ях мікрорайону.
2. Частку сімей, що мають не менше трьох дітей, та побудувати довірчі межі для цієї частки.
3. Максимально та мінімально можливе число дітей, які мешкають у цьому мікрорайоні.
Задача 6 6
За наведеними статистичними даними
1. Охарактеризувати вплив вартості основних фондів на обсяг виробництва продукції, використовуючи аналітичне групування.
2. Знайти лінійне рівняння регресії, що відображає залежність обсягу виробництва продукції від вартості основних виробничих фондів.
3. Визначити коефіцієнт детермінації, лінійний коефіцієнт кореляції.
4. Перевірити істотність зв’язку.
5. Побудувати графік кореляційного поля та лінію регресії, що відображає залежність обсягу виробництва продукції від вартості основних виробничих фондів.
Список використаної літератури 16

Код работы: 21257
Год написания: 2009
Объем: 15 стр.
Автор: Автор1