21134 Культура мови

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Контрольная
Цена: 20 грн.

Українська мова

1. Дайте відповідь на запитання.:
Як розуміти поняття ‘культура мови’?
Які сфери культурного життя охоплює мова ?
Яке значення має піднесення мовної освіченості в умовах національного відродження України ?

12. Виконайте вправи :
Вставте пропущені літери.
Складіть 10 речень.

24. Поясніть керування поданих нижче дієслів, складіть з ними речення.
Потребувати, постачати, траплятися, додержувати, завдавати, дякувати, вибачати, зазначити, дбати, поінформувати, завдячувати, ігнорувати, оплатити, платити, наголошувати.

37. Схарактеризуйте документацію по особовому складу, назвіть особливості розпорядчої документації особливого змісту, назвіть реквізити атестаційної характеристики, особливості тексту та оформлення. Складіть характеристику.

43. Знайдіть у словнику іншомовних, слів значення термінів ділового —мовлення, запишіть. Складіть 5 речень.
Копія, протокол, автобіографія, юриспруденція, формуляр, документ, стандарт, акт, інструкція, резолюція, стенограма, телеграма, характеристика, теза, композиція, бланк, віза, гриф, канцеляризм, штамп, кліше, реквізит, рубрикація.

Код работы: 21134
Год написания: 2010
Объем: 20 стр.
Автор: Автор1