20682 Провадження у справах неповнолітніх

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Курсовая
Цена: 36 грн.

ПЛАН
ВСТУП………………………………………………………………………….c. 3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ…………………………………с. 5

1.1. Особливості правового регулювання провадження у справах про злочини неповнолітніх………………………………………………………………………….с. 5

1.2. Основні особливості провадження у справах непов¬нолітніх в українському кримінальному процесі………………………………………………….с. 8

РОЗДІЛ 2. ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ………………………………………………………………………………с. 10

РОЗДІЛ 3. ДОСУДОВЕ СЛІДСТВО В СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ………………………………………………………………………………с. 15

3.1. Особливості досудового провадження у справах про злочини неповнолітніх……………………………………………………………………………………….с. 15

3.2. Гарантії захисту законних інтересів неповнолітнього на досудовому слідстві…………………………………………………………………………………………………с. 18

РОЗДІЛ 4. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД У СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ………………………………………………………………………………с. 21

4.1. Порядок вирішення питання про участь законного представника неповнолітнього підсудного в судовому розгляді………………………………..с. 21

4.2. Рішення суду у справах про злочини неповнолітніх……………………..с. 26

РОЗДІЛ 5. ЗАСТОСУВАННЯ СУДОМ ДО НЕПОВНОЛІТНЬОГО ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ…………………..с. 28

ВИСНОВОК…………………………………………………………………………………………с. 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………..с. 36

Код работы: 20682
Год написания: 2009
Объем: 37 стр.
Автор: Автор1