20658 НАСЕЛЕННЯ ТА ТРУДОВІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Курсовая
Цена: 22 грн.

План
1. Роль народонаселення у розвитку продуктивних сил та територіальній організації народного господарства.
2. Динаміка чисельності та склад населення, особливості його розміщення.
2.1. Чисельність та розміщення населення.
2.2. Міське та сільське населення.
2.3. Урбанізація та проблеми довкілля.
2.4. Статево-вікова структура населення.
2.5.Національний склад населення та його територіальні особливості.
2.6. Демографічна ситуація та її регіональні особливості.
3.1. Регіональні особливості відтворення населення.
3.2. Міграція населення та її види.
4. Трудові ресурси та їх структура.
5. Трудоресурсна ситуація та її регіональні особливості.
6. Ринок праці та забезпечення продуктивної зайнятості.

Код работы: 20658
Год написания: 2005
Объем: 28 стр.
Автор: Автор1