Загальні положення підприємницької діяльності в Україні

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Диплом
Цена: 50 грн.

Зміст
Вступ………………………………………………………………3
Розділ І. Науково-теоретична характеристика теми………7
1.1. Реферативний огляд літературних джерел……………7
1.2. Об`єкт, предмет, мета та завдання дослідження…….16
1.3. Гіпотеза дослідження та наукова новизна………………19
Розділ ІІ. Загальна характеристика підприємництва в Україні……………………………………………………………20
2.1 Еволюція поняття ‘підприємництво’………………………..20
2.2. Історія виникнення підприємництва в Україні……………..29
2.3. Поняття та принципи підприємницької діяльності……….40
2.4. Умови та порядок здійснення підприємництва в Україні..50
2.5. Підприємець і держава………………………………………49
Розділ ІІІ. Загальні положення підприємницької діяльності в Україні…………………………………………………………..56
3.1. Підприємництво, як господарська комерційна діяльність..56
а) Класифікація видів підприємництва та їх характеристика..59
б) Порядок здійснення державної реєстрації суб`єктів підприємництва……………………………………………………65
в) Види діяльності, що підлягають ліцензуванню та патентуванню ……………………………………………………..69
г) Відповідальність суб`єктів підприємництва за порушення норм чинного законодавства України……………………………72
3.2. Сутність підприємницької діяльності та шляхи її подальшого розвитку в Україні………………………………….81
Висновки………………………………………………………….94
Список використаної літератури……………………………..96

Код работы: 12210
Год написания: 2007
Объем: 100 стр.
Автор: Автор1