Відображення необоротних активів в бухгалтерському балансі

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Курсовая
Цена: 25 грн.

З М І С Т

Вступ…………………………………………………………………………… 3

Розділ I Характеристика необоротних активів та їх відображення в бухгалтерському балансі………………………………………………………
4

1. Характеристика необоротних активів, їх зміст та класифікація……. 4
1.1. Нематеріальні активи…………………………………………………. 4
1.2. Основні засоби………………………………………………………… 5
1.3. Інші необоротні активи………………………………………………. 7

2. Відображення необоротних активів в бухгалтерському балансі…… 7
2.1. Основні засоби підприємства, їх класифікація, оцінка та завдання обліку……………………………………………………………………
9
2.2. Нематеріальні активи, їх облік………………………………………… 11

Розділ II Управління фінансуванням необоротних активів підприєм¬ства…………………………………………………………………………………….
14

3. Політика управління необоротними активами………………………. 14
3.1. Зміст та основні напрями політики управління необоротними активами……………………………………………………………………………………..
14
3.2. Критерії прийняття управлінських рішень про придбання або оренду необоротних активів…………………………………………
21

4. Управління фінансуванням необоротних активів підприємства на прикладі ВАТ ‘Ластівка’…………………………………………………………….
27
4.1. Загальна характеристика ВАТ ‘Ластівка’, аналіз основних показ¬ників його діяльності…………………………………………………………………..
27
4.2. Аналіз ефективності використання необоротних активів та управ¬ління їх фінансуванням на підприємстві ВАТ ‘Ластівка’……………..
34

Висновки………………………………………………………………………. 40
Література…………………………………………………………………….. 43

Код работы: 11905
Год написания: 2007
Объем: 43 стр.
Автор: Автор1