Теорія антикризових заходів

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Диплом
Цена: 50 грн.

Зміст
Вступ………………………………………………………………………………… 4
Розділ 1. Теорія антикризових заходів …………………………………………… 5
1.1 Антикризове керування підприємством ……………………………… 5
1.2 Криза й основні проблеми підприємств…………………………….… 6
1.3 Інвестиційна політика…………………………………………………. 12
1.4 Бенчмаркінг як інструмент антикризового управління
підприємством…………………………………………………………. 14
1.5 Основні вимоги до антикризового управління……………………… 18
1.6 Життєвий цикл підприємства………………………………………… 19
1.7 Маркетінгова стратегія фірми в антикризовому управлінні………. 22
1.7.1 Агресивний збут…………………………………………….. 22
1.7.2 Асортиментна політика…….……………………………… 23
1.8 Стратегія організації антикризового виробництва…………………. 24
Розділ 2 Аналіз фінансово-господарського стану……………………………… 30
2.1 Характеристика правової основи підприємства……………………. 30
2.1.1 Узято на податковий облік………………………………… 30
2.1.2 Види діяльності……………………………………………. 30
2.2 Аналіз фінансового стану підприємства…………………………….. 31
2.2.1 Аналіз динаміки валюти балансу та його структури……. . 31
2.2.2 Аналіз джерел власних коштів…………………………… 32
2.2.3 Аналіз структури кредиторської заборгованості………… 33
2.2.4 Аналіз структури активів підприємства…………………. 34
2.2.5 Аналіз витрат на виробництво……………………………. 38
2.2.6 Аналіз прибутковості підприємства…………………….. .. 39
2.3 Аналіз виробничо-господарської діяльності………………………… 41
2.3.1 Основні види продукції, що виробляються на КП ‘КРМЗ
ім. Таратути’. Ціноутворення…………………………….. 43
2.3.2 Аналіз стану та використання основних фондів…………. 46
2.3.3 Аналіз використання трудових ресурсів…………………… 48
2.3.4 Аналіз об’єктів незавершеного виробництва……………. . 50
2.3.5 Аналіз об’єктів соціально-культурного побуту…………. .. 50
2.3.6 Стан охорони навколишнього середовища…………………50
Розділ 3 Бізнес-план….………..……………………………………………. …….52
3.1 Антикризові заходи для КП ‘КРМЗ ім. Таратути’……………………52
3.2 Кадрова стратегія………………………….…………………………… .53
3.3. Закупівля сировини та комплектуючих……………………………… 54
3.4. Здача в оренду приміщень, консервація устаткування…………….. .56
3.5. Програма для розрахунку точки беззбитковості ……………………..58
3.6. Визначення точки беззбитковості ……………………………………..60
3.7. Заключні положення…………………………………………………….63
3.8. Розрахунок ємкості ринку…………………………………………….. 69
Розділ 4 Безпека життєдіяльності………………………………………………… 71
4.1. Ризик як оцінка небезпеки……………………………………………….71
4.2.Система охорони праці на підприємстві……………………………….76
4.3.1 Навчання з питань охорони праці………………………… 78
4.3. Пожежна безпека.………………………………………………………..79
4.3.1 Шляхи евакуації людини…………………………………….82
4.4. Розрахунок штучного освітлення…………………………………. ….84
4.5. Висновки……………………………………………………………. ….87
Анотація……………………………………………………………………. 87
Висновки……………………………………………………………………………….89
Використана література……………………………………………………………… 94
Додатки

Код работы: 12187
Год написания: 2007
Объем: 114 стр.
Автор: Автор1