ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Диплом
Цена: 50 грн.

Вступ
1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ.
1.1 ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА
ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ.
1.2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЦТВА ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ
1.3. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ПО ТЕМІ ДОСЛІДЖЕННЯ.
2.СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЦТВА ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ В ТЗОВ «ПОЛІСЬКИЙ КРАЙ»
2.1. ОРГАНІЗАЦІЙЙНО ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЗОВ «ПОЛІСЬКИЙ КРАЙ» І ЙОГО ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА.
2.2. ПЕРВИННИЙ ТА ЗВЕДЕНИЙ ОБЛІК ЗАТРАТ ТА ВИХОДУ
ПРОДУКЦІЇ
2.3. АНАЛІТИЧНИЙ ТА СИНТЕТИЧНИЙ ОБЛІК ВИРОБНИЦТВА
ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ.
2.4 ОБЧИСЛЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ ТА ПОРЯДОК ЗАКРИТТЯ АНАЛІТИЧНИХ РАХУНКІВ
2. 5. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА ВИХОДУ ПРОДУКЦІЇ.
3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ
В СТЗОВ «ПОЛІСЬКИЙ КРАЙ»
3.1. АНАЛІЗ РІВНЯ ВИРОБНИЦТВА ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ
В СТЗОВ «ПОЛІСЬКИЙ КРАЙ»
3.2. ДИНАМІКА ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ ТА АНАЛІЗ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ.
3.3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ.
3.4 РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ.
4. ОХОРОНА ПРАЦІ
4.1. ОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБИ ТА СТАН ОХОРОНИ ПРАЦІ В СТЗОВ «ПОЛІСЬКИЙ КРАЙ».
4.2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
5.СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Код работы: 14182
Год написания: 2007
Объем: 73 стр.
Автор: Автор1