ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Курсовая
Цена: 26 грн.

ЗМІСТ

Реферат………………………………………………….………………………………..….3
Перелік умовних позначок, символів, одиниць, скорочень, термінів………………….4
Вступ………………………………………..…………………………………………….5
1.Аналітичний огляд літератури………………………………………………………………………6
2.Аналіз розвитку інноваційних процесів в Україні…………………………………………..7
2.1 Інноваційна політика – індикатор економічного зростання………………..7
2.2 Інституційна база забезпечення інноваційного розвитку……………………11
2.3 Проблеми фінансування процесів створення і впровадження інновацій……………………………………………………………………………………………….16
2.4 Державне регулювання інноваційної діяльності ……………………………….23
3.Розробка механізмів активізації інноваційних процесів…………………………………28
3.1 Організаційні і нормативно-правові основи удосконалення інноваційної діяльності в Україні……………………………………………………………………………….28
3.2 Рішення питань фінансування і стимулювання суб’єктів інноваційної діяльності, створення сприятливого економічного клімату для новаторської діяльності………………………………………………………………………….33
Висновки………………………………………………………………………………….36
Додаток А Структура інноваційної галузі………………………………………………38
Додаток Б Схема інвестиційно-правового забезпечення розвитку інноваційної
галузі ……………………………………………………………………………………………..39
Список літератури……………………………………………….………………………..40

Код работы: 13930
Год написания: 2007
Объем: 41 стр.
Автор: Автор1