Ринок праці

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Курсовая
Цена: 26 грн.

Зміст
Вступ 2 стор.
1. Ринок праці 3 стор.
1.1 Сутність, структура і функції ринку праці 3 стор.
1.2 Класифікація і теорії ринків праці 7 стор.
1.3 Механізм функціонування ринку праці 15 стор.
1.4 Специфіка ринку праці 21 стор.
1.5 Особливості сучасного ринку праці 22 стор.
2. Сутність, види і форми зайнятості 23 стор.
2.1 Зайнятість: соціально-економічна суть, основні характеристики
23 стор.
2.2 Види і форми зайнятості 26 стор.
3. Сутність, форми і види безробіття 28 стор.
4. Політика на ринку праці 33 стор.
5. Сучасний стан ринку праці в Росії, проблеми безробіття 35 стор.
6. Статистика ринку праці 39 стор.
6.1 Статистика трудових ресурсів 39 стор.
6.2 Статистика зайнятості і безробіття 40 стор.
6.2.1 Динаміка загальної чисельності безробітних по підлозі, динаміка безробіття серед міського і сільського населення 50 стор.
6.2.2 Розподіл чисельності безробітних по вікових групах 51 стор.
6.2.3 Середньорічна чисельність зайнятих в економіці по галузях 52 стор.
6.2.4 Розподіл чисельності безробітних по рівню освіти
53 стор.
Висновки
54 стор.
Список використаних джерел 56 стор.

Код работы: 13877
Год написания: 2007
Объем: 54 стр.
Автор: Автор1