Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Диплом
Цена: 50 грн.

ЗМІСТ
стор.

Вступ ………………………………………………………………………4
1. Сутність та необхідність місцевих бюджетів …………………………..6
1.1 Економічний зміст і структура місцевих бюджетів………………6
1.2 Роль та значення місцевих бюджетів у соціально-економічному
розвитку території…………………………………………………..19
1.3 Зарубіжний досвід формування місцевих бюджетів……………25

2. Аналіз формування і виконання місцевих бюджетів на прикладі
бюджету Новгородківского району……………………………………40
2.1 Характеристика соціально-економічного стану
Новгородківского району ………………………………………..40
2.2 Оцінка процесу складання, розгляду, затвердження та
виконання місцевих бюджетів …………………………………..43
2.3 Аналіз формування доходів зведеного бюджету
Новгородківського району ………………………………………51
2.4 Аналіз основних напрямків витрачання коштів з місцевого
Бюджету ……………………………………………………………60
2.5 Аналіз виконання місцевого бюджету…………………………69

3. Пропозиції щодо вдосконалення процесу формування і
виконання місцевих бюджетів …………………………………………76
3.1 Проблеми та напрямки зміцнення фінансової бази органів
місцевого самоврядування………………………………………..76
3.2 Удосконалення системи фінансового вирівнювання
територій …………………………………………………………..87

Висновки ……………………………………………………………….96
Список літератури ……………………………………………………100
Додатки………………………………………………………………..103

Код работы: 11828
Год написания: 2007
Объем: 104 стр.
Автор: Автор1