Податковий аудіт

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Реферат
Цена: 13 грн.

1. Перевірка складу валових витрат
2. Перевірка витрат, пов’язаних з підготуванням, органі¬зацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг).
3. Перевірка придбаних підприємством матеріалів у пов’я¬заних осіб
4. Перевірка правильності переоцінки товарно-мате¬ріальних цінностей.
5. Перевірка правильності безкоштовної передачі цін¬ностей.
6. Перевірка обліку витрат за довгостроковими контрак¬тами
7. Перевірка витрат від здійснення товарообмінних опе¬рацій
8. Перевірка сум безнадійної заборгованості.
Використана література

Код работы: 12560
Год написания: 2007
Объем: 16 стр.
Автор: Автор1