Основні інструменти фінансового аналізу та їх використання на українських підприємствах

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Диплом
Цена: 50 грн.

План

Вступ…………………………………………………………………………………………………………………3

Розділ І. Фінансовий аналіз та бухгалтерська звітність…………………………………. ……6

§ 1. Основні джерела інформації для фінансового аналізу……………………………………6
§ 2. Значення бухгалтерського балансу………………………………………………………………7
§ 3. Аналіз бухгалтерського балансу…………………………………………………………………..9
§ 4. Порівняльний аналітичний баланс……………………………………………………………..10

Розділ ІІ. Основні фінансові показники діяльності підприємств………………………….13

§ 1 Значення та аналіз фінансової усталеності…………………………………………………….14
§ 2. Аналіз ліквідності. Поняття ліквідності………………………………………………………..19
§ 3. Ліквідність балансу. Характеристика показників ліквідності……………………….. 21
§ 4. Характеристика показників рентабельності………………………………………………….23
§ 4

Розділ ІII. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства……………………..26

§ 1. Формування та розподіл фінансових результатів підприємства……………………26
§ 2 Аналіз рівнів, динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства……………………………………………………………………………………………………..29
§ 3. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг)……………….31
§ 4. Граничний аналіз та оптимізація прибутку, витрат та обсягу виробництва……35

Висновки……………………………………………………………………………………………………………40

Список використаної літератури…………………………………………………………………………43

Додаток 1. Форма балансу промислового підприємства ……………………………………..45

Код работы: 11847
Год написания: 2007
Объем: 46 стр.
Автор: Автор1