Організаційна структура управління під-приємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру ‘’Тор-гпреса‘’

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Диплом
Цена: 50 грн.

Зміст

Вступ 8
1. Структура управління організацією
1.1. Визначення поняття і принципи побудови 10
1.2. Ієрархічний тип структур управління 11
1.3. Органічний тип структур управління 14
1.4. Вибір організаційної структури управління 16
1.5. Вдосконалення організаційних
структур менеджменту 21

2. Взаємодія організації з зовнішнім середовищем
2.1. Формулювання загальної мети організації 24
2.2. Визначення організаційної структури Центру
«Торгпреса» 26
2.3. Вплив зовнішніх факторів на організаційну
структуру управління Центру «Торгпреса» 35
2.4. Вплив характеру бізнесу на розмір і внутрішню
культуру організації 40

3. Вдосконалення організаційної структури управління
Центру ‘’Торгпреса’’
3.1. Основні аспекти організаційного процесу 44
3.2. Аналіз діяльності торгового відділу 51
3.3. Аналіз функцій маркетингу та торгової
діяльності організації 55
3.4. Заходи по вдосконаленню організаційної
структури управління Центру «Торгпреса» 59

Висновки 62
Список використаної літератури 64

Код работы: 11725
Год написания: 2007
Объем: 66 стр.
Автор: Автор1