ОБЛІК І АНАЛІЗ ВИТРАТ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ДИСТАНЦІЇ КОЛІЇ

Автор: admin

Заказать бесплатный сокращенный вариант

Тип работы: Диплом
Цена: 50 грн.

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………..6
1. Огляд нормативно-правової бази з питань обліку, аналізу і контролю витрат
1.1. Нормативно-правова база з питань обліку і контролю витрат…………8
1.2. Огляд літературних джерел з обліку, аналізу і контролю витрат ….…10
1.3. Необхідність дослідження обраної теми……………………………..…21
2. Аналіз фінансово-господарської діяльності Дніпропетровської
дистанції колії
2.1 Характеристика дистанції колії…………………………………………..23
2.2 Аналіз фінансового стану об’єкту дослідження……………………..….24
2.3. Аналіз витрат основної діяльності дистанції колії…………………..…27
3. Облік і контроль основної діяльності підприємства
3.1. Облік прямих матеріальних витрат………………………………..……39
3.2. Облік витрат на оплату праці та відрахувань з неї……………………..46
3.3 Контроль витрат на підприємстві…………………………………………52
3.4 Автоматизація обліку витрат з перевезень в дистанції колії…………..54
4. Особливості ведення бухгалтерського та податкового обліку
витрат на залізничному транспорті…………………………………………..62
5. Економічна оцінка заходів з охорони праці в Дніпропетровській
дистанції колії…………………………………………………………………74
Висновки……………………………………………………………….………….82
Список літератури…………………………………………………..…………….85
Додатки
Додаток 1. Техніко-економічні показники діяльності дистанції
колії у динаміці за 2004 та 2005 роки………………………………89
Додаток 2. Аналіз структури експлуатаційних витрат підприємства за
2004-2005 рр…………………………………………………………90
Додаток 3. Кореспонденція рахунків з обліку списання запсів……………….91
Додаток 4. Кореспонденція рахунків з обліку витрат на оплату
праці та відрахувань з неї……………………………………………92
Додаток 5. Інформаційні зв’язки по обліку витрат на виробництво……………93
Додаток 6. Розбіжності у визначені витрат у бухгалтерському та
податковому обліку на залізничному транспорті…………………..94

Код работы: 14189
Год написания: 2007
Объем: 94 стр.
Автор: Автор1